Ad Branger

Welkom Gast ( Inloggen | Registreer gratis )

Rating 5

Lengte Van De Lijnen 2 (samenvatting)

Posted by Ad Branger, 04-08-2009, 12:22 in Lengte van de lijnen 2 (samenvatting)

Lengte van de lijnen 2 (samenvatting)

In het blog-onderwerp "Lengte van de lijnen" heb ik een beschrijving gegeven van zoveel mogelijk voor- en nadelen van langere en kortere lijnen aan de vlieger. Hieronder een korte samenvatting.1. Langere lijnen hebben meer weerstand en meer gewicht.

2. Door de hogere weerstand wordt de efficiŽntie van de vlieger lager.

3. De vlieger kan met kortere lijnen, door de hogere efficiŽntie, meer snelheid ontwikkelen.

4. Met kortere lijnen heb je minder last van leuren.

5. Als de weerstand door langere lijnen groter wordt zal vanwege de afnemende efficiŽntie, de hoek naar links, rechts en naar boven kleiner worden.

6.Hoewel het windvenster dus kleiner wordt, lijkt het windvenster juist groter te worden omdat de vlieger trager is geworden en hij ook een grotere afstand moet afleggen van links naar rechts.

7. De vlieger is bij een kleiner windvenster meer in de powerzone van de wind dan bij een groot windvenster. De tijd in de powerzone neemt daarom toe en de vlieger zal dus langer dezelfde kracht uitoefenen.

8. Kom je wat windkracht tekort, dan kan een langere lijnlengte, en dus een kleiner windvenster, de oplossing zijn. De vlieger bevindt zich dan een langere tijd in de powerzone.

9. Een belangrijk gevolg van de verhoogde efficiŽntie en een groter windvenster bij kortere lijnen is dat je met de vlieger beter upwind kunt rijden.

10. Korte lijnen kunnen gunstig zijn bij een te harde wind, omdat de vlieger dan korter in de powerzone is. Je zou hier gebruik van kunnen maken als je een iets te grote vlieger in veel wind wilt blijven controleren.

11. De kortere lijnlengte maakt de reactietijd korter. Minder tijd om te corrigeren dus. Korte lijnen kunnen hierdoor bij een (te) harde wind dus ongunstig zijn.

12. Bij weinig wind spelen langere lijnen sneller een negatieve rol in verband met hun grotere weerstand en gewicht.

13. Langere lijnen kunnen er voor zorgen dat je op grotere hoogte gebruik kunt maken van meer en schonere wind, die minder turbulent is.

14. Bij minder of vlagerige wind, zeker in het binnenland, kunnen langere lijnen er voor zorgen dat je bijvoorbeeld met een iets te kleine vlieger toch nog kan vliegeren of buggyrijden.

15. Met langere lijnen draait de vlieger langzamer.

16. De vlieger reageert met korte lijnen sneller en directer op stuurcommandoís. Het effect kan zijn dat de snelle reacties explosief kunnen zijn.

17. Langere lijnen kunnen er voor zorgen dat een te felle vlieger bij een flinke wind toch nog goed te controleren is, doordat de vlieger wat trager, minder explosief, wordt.

18. Intermediate vliegers gevlogen met kortere lijnen kunnen het nadeel hebben dat ze bij een groter windvenster, maar met een kleiner vliegafstand, niet hun maximale prestatie kunnen leveren. De kleinere vliegafstand kan er voor zorgen dat de maximale snelheid en kracht niet gehaald wordt.

19. High performance vliegers, zoals racematrassen, zijn per definitie sneller dan intermediate vliegers. Ze accelereren ook sneller. Met kortere lijnen zijn deze high performance vliegers meestal toch goed in staat om op een kortere afstand hun maximale snelheid en optimale kracht te behalen. Deze vliegers hebben dan ook meer voordeel bij kortere lijnen.

20. Bij flyboarden en kitesurfen worden de lijnen meestal wat langer gekozen dan bij het buggyrijden. Langere lijnen leveren bij deze activiteiten langduriger een zelfde kracht en de ďhangtimeĒ wordt langer.

21. Je hebt met langere lijnen meer vliegerruimte nodig.

22. De lengte van de lijnen heeft zijn uitwerking op het traagheidsmoment van een vlieger. Het traagheidsmoment is te berekenen met de formule: I = m * r2. Hierbij is I het traagheidsmoment, m de massa van de vlieger en r de lengte van de lijnen. Uit de formule volgt dat het massatraagheidsmoment kwadratisch toeneemt met de lengte van de lijnen. Het spreekt voor zich dat vanwege het massatraagheidsmoment de snelheid van de vliegerbeweging sterk beÔnvloed wordt door de lengte van de lijnen.

Lekker efficiŽnt:


Ad Branger, augustus 2009Comments

There are no comments on this entry


 
« Next Oldest · Ad Branger · Next Newest »