Ad Branger

Welkom Gast ( Inloggen | Registreer gratis )

Rating 5

Texel

Posted by Ad Branger, 02-09-2008, 22:20 in Texel

Texel

Texel is een prachtig eiland met aan de westkant een strand van bijna 30 kilometer lang. Het is een van de schoonste stranden van Nederland. Het duingebied op Texel behoort tot het “Nationaal Park Duinen van Texel”. Hiertoe behoren naast het Texelse duingebied ook de zandplaat De Hors, de Texelse bossen en De Slufter.

Het is een erg mooi gebied dat nog continu aan het veranderen is. Het eiland wordt aan de zuidkant langzaam iets groter, terwijl de kustlijn aan de noordkant bedreigt wordt door de Noordzee. Zandsuppleties zijn daar regelmatig nodig en ook de strekdam, ter hoogte van de vuurtoren, is van groot belang. Het strand ten noorden van de strekdam is nog vrij jong en onstabiel. De vraag is bijvoorbeeld of de aanwas van het strand voorbij de strekdam blijvend zal zijn. Een verantwoordelijk gebruik door allerhande sportbeoefenaars is dan ook noodzakelijk om dit mooie gebied voor onze hobby’s beschikbaar te houden.

Nationaal park “Duinen van Texel”.Strandnota Texel

Op 11 december 2007 heeft de gemeenteraad van Texel de beleidsnota “Strandnota Texel” vastgesteld en een besluit genomen over onder andere de zonering met betrekking tot het uitoefenen van diverse sporten zoals blokarten, vliegeren met meerlijns bestuurbare vliegers, kitesurfen en het rijden in een buggy. Deze activiteiten zijn vanaf het seizoen 2009 gedurende het gehele jaar toegestaan in de hieronder omschreven zones.

De strandnota zal in fasen in werking treden omdat er nog diverse beleidsuitgangspunten moeten worden uitgewerkt. Onder anderen op het onderdeel “watersporten en ander gebruik van het strand” zal er later nog nadere besluitvorming plaatsvinden en zullen er aanvullende regels worden vastgesteld. De bedoeling is dat per 1 januari 2009 de Strandnota volledig in werking zal treden. Voor wat betreft de zonering op Texel was 2008 een overgangsjaar en de gemeente Texel had daarom besloten in 2008 nog de oude regelgeving te hanteren. In 2008 waren er drie belangrijke zones voor extreme sporten (de Cocksdorp, De Koog en Den Hoorn). Vanaf 2009 zijn er nog twee zones voor extreme sporten beschikbaar.

De twee zones ten behoeve van extreme sporten vanaf 2009.Beleidsuitgangspunten van de gemeente Texel

Een gedeelte van de originele tekst uit de Strandnota van 11 december 2007:

De Gemeente Texel kiest voor zonering op het strand om zoveel mogelijk gebruikers een plek te geven op het strand. De begrenzing van de zones wordt duidelijk herkenbaar en ondubbelzinnig geformuleerd aan de hand van op het strand aanwezige raaipalen met rode kop en nummering, de zogenaamde raaien. De uitgangspunten van de zonering zijn veiligheid en de kernkwaliteiten van het Texelse strand: rust, ruimte, stilte en natuur. Op het Texelse strand zijn daarom geen gemotoriseerde (water)sporten toegestaan. Wel toegestaan zijn alle niet-gemotoriseerde sporten die een directe relatie hebben met het strand; die gebruik maken van wind, water of zand. De Gemeente Texel hanteert voor het Texelse Strand de volgende fysieke zones:

A. Natuurstrand:
Raaien: vanaf de Mokbaai - 9.77 en 21.91 - 27.
De nadruk ligt bij het natuurstrand op de natuur. Rust, ruimte, natuur en stilte staan centraal. Op dit stranddeel spelen toegankelijkheid en het voorzieningenniveau geen rol. Bebouwing is niet toegestaan. Het is toegestaan om te wandelen op het natuurstrand. De (sport)activiteiten die zijn genoemd bij de overige zones zijn niet toegestaan. De twee belangrijke natuurgebieden, De
Hors en De Slufter, vallen in deze zone.

B. Bewaakt strand:
Bebouwd strand minus sportaccommodaties.
Het bewaakte strand is druk bezocht in het zomerseizoen en bedoeld voor de doelgroepen gezinnen, ouderen en jongeren. Het strand is vooral gericht op passief genieten van zon, zand en zee. Verder is er de mogelijkheid om een grote hoeveelheid activiteiten uit te voeren. Rustigere activiteiten die traditioneel bij het strand horen en die nauwelijks hinder veroorzaken voor de andere
strandbezoekers.

C. Recreatief strand:
Raaien: 9.77 - 17.60, 18.99 - 21.91, 27 - 28.20 en 32 - 33.02.
De nadruk bij dit strand ligt op sportactiviteiten in het water. Alleen watersporten die geen direct gevaar opleveren voor de openbare orde en/of veiligheid van overige strandbezoekers zijn toegestaan. Sporten die ook gebruik maken van het strand en aan dezelfde voorwaarden voldoen, zijn ook toegestaan. Voorbeelden van sportactiviteiten zijn surfen, kanoën, zeilen, zeskamp en vliegeren met een enkele lijn. Voor extreme (water)sporten is een aparte zone. De voorzieningen worden verzorgd door de op dit strand aanwezige (water)sportscholen en –
verenigingen.

D. Sportief strand:
Raaien: 17.60 - 18.99 en 28.20 - 32 met uitzondering van 50 m in een straal langs de harde zeewering rond de vuurtoren.
In deze zone zijn de extreme sporten mogelijk, die voornamelijk gebruik maken van het strand. Het zijn bijvoorbeeld kitesurfen, vliegeren met meerdere lijnen, kitebuggiën, blokarten en andere sporten waarmee grote snelheden kunnen worden bereikt. Daardoor kunnen ze een direct gevaar opleveren voor de openbare orde en/of veiligheid van overige strandbezoekers. Zij mogen op eigen risico deze zone betreden.

E. Naaktstrand:
Raaien: 8 - 10.13 en 26.4 - 27.45.
In deze zone is naaktrecreatie toegestaan en geldt qua gebruik hetzelfde als op het bewaakte strand.


Zone D: Sportief strand (buggyrijden, kitesurfen, etc.)

Vliegeren met een enkele lijn mag op Texel op praktisch alle stranden (zone C: recreatief strand), maar gaan we vliegeren met bestuurbare vliegers, kitesurfen, blokarten of buggiën dan zijn er vanaf seizoen 2009 twee zones benoemd. Deze twee zones vallen in de categorie “sportief strand” (zone D in de strandnota).

Legenda bij de zonekaartjes van de strandnota.


Officieel kaartje bij de strandnota van zone D
"sportief strand" bij de vuurtoren.Officieel kaartje bij de strandnota van zone D
"sportief strand" bij De Koog (2009).
Zone D: Sportief strand bij de vuurtoren

De eerste zone bevindt zich bij de vuurtoren. De zone loopt vanaf het seizoen 2009 vanaf paal 32 richting het zuiden tot paal 28.20. In 2009 mag er dus wel “onder” de vuurtoren gebuggied worden. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met een uitzondering van een gebied van 50 meter in een straal langs de harde zeewering rond de vuurtoren. Deze zone is beter geschikt om met een buggy te rijden dan de zone bij De Koog. De zone is ongeveer 3000 meter lang en op het brede deel ongeveer 400 meter breed. De zone wordt aangegeven door borden op het strand.

In 2008 was het nog verboden om te kitesurfen bij de vuurtoren. Vanaf 2009 mag er wel bij de vuurtoren gekitesurft worden. De kitesurfzone bij de vuurtoren loopt vanaf 2009 ook van paal 28.20 tot paal 32. Er dient ook hier weer rekening gehouden te worden met een uitzondering van een gebied van 50 meter in een straal langs de harde zeewering rond de vuurtoren. Verder is het voor kitesurfers belangrijk te weten dat de stroming rondom deze noordelijke zone gevaarlijk kan zijn.


Zone D: Sportief strand bij de vuurtoren.


De strekdam ligt halverweg de zone. Inmiddels is een
belangrijk deel van deze strekdam verdwenen onder het zand.Een blik op het uitgestrekt strand in deze zone bij de vuurtoren.Zone D: Sportief strand bij De Koog

De tweede extreme sportzone bij De Koog loopt voor het kitesurfen net als de zone voor het vliegeren, buggyrijden en blokarten, vanaf 2009 iets ten zuiden van De Koog en loopt van strandpaal 17.60 tot 18.99. Het strand bij de Koog is vrij smal en mul en zeker in de zomermaanden erg druk met overige strandgebruikers. Dit gebied is in die periode dan ook minder geschikt voor de buggyrijder, maar vooral bedoelt voor kitesurfers.

Zone D: Sportief strand bij De Koog.Zone bij Den Hoorn was uitsluitend nog van toepassing tot eind 2008

In 2008 mocht je nog kitesurfen, vliegeren, buggyrijden en strandzeilen ter hoogte van Den Hoorn (vanaf paal 10.93 tot paal 11.68). Deze locatie is vanaf het seizoen 2009 vervallen.

Zone bij Den Hoorn: vanaf 2009 verboden gebied!Algemeen

In alle genoemde gebieden mag de veiligheid van andere strandgebruikers nooit in gevaar gebracht worden. Zij blijven altijd voorrang houden op de buggyrijders. De eindverantwoordelijkheid voor veilig gedrag ligt bij ons. Met name bij de vuurtoren kun je vaak prima buggyrijden, maar vanaf mei tot september is het er meestal erg druk met toeristen en ben je al snel een gevaar voor andere strandgebruikers. Hou hier voldoende rekening mee.


Kitesurfen op Texel

De Cocksdorp:
In 2008 was het verboden om te kitesurfen bij de De Cocksdorp (bij de vuurtoren). Vanaf 2009 mag er wel bij de vuurtoren gekitesurft worden. De kitesurfzone bij de vuurtoren loopt dan van paal 28.20 tot paal 32. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een uitzondering van een gebied van 50 meter in een straal langs de harde zeewering rond de vuurtoren. De stroming rondom deze noordelijke zone kan gevaarlijk zijn. Er is ter plekke niet voor niets een zwemverbod van kracht.

De Koog:
In 2008 liep de kitesurfzone bij De Koog van paal 17 tot paal 19. Deze zone is vanaf 2009 iets opgeschoven en loopt van paal 17.60 tot paal 19.

Den Hoorn:
In 2008 mocht je nog kitesurfen ter hoogte van Den Hoorn. Vanaf paal 10.93 tot paal 11.68. Deze locatie vanaf 2009 vervallen.

Dijkmanshuizen:
Ter hoogte van de oude kitesurfzone aan de Waddenzeekant, bij Dijkmanshuizen, werd kitesurfen door de gemeente in het verleden nog wel gedoogd, maar officieel mag het daar niet meer van de provincie.

Een luchtfoto van de zone bij de Koog.Honden op het strand

Hou rekening met het feit dat het op veel Texelse stranden is toegestaan om honden los te laten lopen. Met name in de zones “Natuurstrand”, “Recreatief strand” en “Sportief strand”. Ook in de buggyzones mogen honden dus los lopen. In de zones “Bewaakt strand” en “Naaktstrand” moeten honden wel zijn aangelijnd.


Het getij

Tijdens eb en vloed vindt er een grote verplaatsing van water plaats rond de waddeneilanden. Het verschil tussen hoog- en laagwater is ongeveer 1.25 meter. Tijdens vloed staat het hele gebied van de Waddenzee onder water. Toch is het strand bij de vuurtoren geen getijdenstrand zoals we gewend zijn bij bijvoorbeeld het strand op de Brouwersdam. Het loopt, op kleinere delen na, dan ook zelden volledig vol. Het nadeel van het weinig vollopen van dit strand is wel dat het vooral in de zomer erg zacht en mul kan zijn. Bigfoots zijn dan een verplicht onderdeel van je buggy op dit strand.

Het strand ligt meestal droog. Soms iets te droog…


Bij bepaalde combinaties van het getij, wind en regen
is deze situatie niet onmogelijk.
Parkeren

Bij het vuurtorenstrand bij de Cocksdorp kun je op een ruime parkeerplaats parkeren. Ook bij De Koog ter hoogte van paal 17 is voldoende parkeergelegenheid. Parkeren bij alle strandslagen is gratis.

De parkeerplaats bij de vuurtoren.


De parkeerplaats bij De Koog.


Ad Branger, mei 2008

Gewijzigd: januari 2009Comments

There are no comments on this entry


 
« Next Oldest · Ad Branger · Next Newest »