Ad Branger

Welkom Gast ( Inloggen | Registreer gratis )

Rating 5

Oostvoorne

Posted by Ad Branger, 16-07-2007, 10:48 in Oostvoorne

Oostvoorne

Van Autostrand tot Slikken van Voorne

Het strand bij Oostvoorne heeft een lange geschiedenis en is bij de meeste van ons bekend als “het Autostrand”. Dit strand is meer dan vijftig jaar het enige strand van Nederland geweest waar je met de auto toegang had. Vanaf begin jaren negentig is er echter een stroming van mensen ontstaan die fel tegen het toestaan van auto’s op dit strand was. Na meer dan 10 jaar discussiëren is per 15 oktober 2004 door de provincie Zuid-Holland definitief besloten het strand voor auto’s te sluiten.

Een vertrouwd beeld uit het recente verleden van het Autostrand.


In de afgelopen jaren is er onderzocht hoe er toch recreatie in het gebied kon worden toegestaan zonder de natuurgebieden in gevaar te brengen. De behoefte aan recreatief gebruik van dit strand was immers groot, het werd tot die tijd niet alleen volop gebruikt door badgasten maar ook door strandzeilers, kitesurfers, paardrijders, vliegeraars, flyboarders, buggiers, etc.

In 2006 is er een “Inrichtingsplan Slikken van Voorne” opgesteld. Al snel werd er gedacht aan verschillende zones waarin zowel de natuur als recreatie ieder hun eigen plek zouden krijgen. Daarbij was de wens dat alle strandgebruikers hun sportieve activiteiten zoveel mogelijk in dezelfde zone zouden uitoefenen. Buiten deze extreme sportzone moest de natuur weer de boventoon voeren.


Zonering

Vanaf 2007 is er een zonering voor dit gebied vastgesteld. Hoewel er in 2008 enige onduidelijkheid is ontstaan omtrent welke onderdelen van de vliegersport in deze zones werden toegestaan, is het vanaf juni 2009 toegestaan om naast het vliegeren, flyboarden en kitesurfen ook weer in een buggy te rijden in de daarvoor aangewezen zone.

Overzicht van het totale gebied.


Gedetailleerde kaart van de 3 zones uit het inrichtingsplan.Zone 1 (rode zone): Natuur met beperkt recreatief medegebruik

In de meest noordelijke zone krijgt de natuur voorrang. In dit natuurgebied van schorren en slikken blijven wandelen, Nordic walken en het uitlaten van een aangelijnde hond mogelijk, maar overig gebruik van deze zone is niet toegestaan. Het is hier derhalve verboden om te vliegeren, buggyen, kitesurfen, flyboarden, etc.


Zone 2 (gele zone): Natuur met recreatief medegebruik

Dit gebied, tussen strandpaal 7.0 en 7.6, vormt een kleine overgangszone tussen de twee andere zones. Hier is alles van zone 1 toegestaan, met het verschil dat hier de hond wel los mag lopen en dat ook zwemmen en vissen vanaf het strand zijn toegestaan.
Grenzend aan zone 2 is de driehoekige rood gestreepte zone voor kitesurfers vastgesteld. Deze zone begint al bij paal 7.0. Dit is de zogenaamde “wegsurfzone”. De kitesurfers kunnen vanuit deze wegsurfzone naar zone 3 varen. Het is niet toegestaan hier te blijven kitesurfen.


Zone 3 (blauwe zone): Natuur met intensief recreatief medegebruik

Vanaf paal 7.6 begint de extreme sportzone. Paal 7.6 bevind zich net voorbij de kleine duintjes. Vanaf hier is het kitesurfen, buggyrijden, flyboarden en vliegeren met 1-, 2- of 4-lijnsvliegers toegestaan. Ook strandzeilen wordt toegestaan. Buggyrijden is vanaf mei 2008 in deze zone even verboden geweest, maar vanaf juni 2009 heeft de gemeente Westvoorne ook weer groen licht gegeven om in deze zone in de buggy te rijden.

Het eind van de extreme sportzone wordt aangegeven door strandpaal 10. Het is niet toegestaan hier de bocht om te gaan richting Rockanje. De grenzen van zone 3 zijn nu duidelijk zichtbaar door middel van diverse lange palen.
Commerciële initiatieven, zoals buggylessen en dergelijke, zijn in deze zone uitdrukkelijk niet toegestaan. Daarvoor dient vergunning te worden aangevraagd.

Foto genomen aan het begin van zone 3, ter hoogte van paal 7.6.Buggyrijden en flyboarden

Ondanks een kortstondig verbod vanaf mei 2008 en enige onduidelijkheid in de afgelopen maanden mag er sinds juni 2009 weer met een buggy in zone 3 gereden worden. De gemeente stelt een APV op waarin wordt gesteld dat ook het rijden met een buggy is toegestaan in deze zone. Zone 3 is vanaf juni 2009 dus weer de zone die behalve door de flyboarders ook door buggyrijders gebruikt mag worden. Er zijn diverse nieuwe palen aangebracht om de grenzen van deze zone aan te geven.

Binnen het vogelrustgebied mag absoluut niet geflyboard en/of met een buggy gereden worden. Recreatief gebruik van het strand, de natuur en onze sport gaan op het voormalig autostrand uitstekend samen. We moeten ons echter wel realiseren dat we ons juist hier strikt aan de zonering houden.

Vanaf juni 2009 is buggyrijden weer toegestaan in zone 3.Kitesurfen

Zone 3 is de zone die o.a. door de kitesurfers gebruikt mag worden. Alhoewel vanaf paal 7.6 de extreme sportzone begint, mogen kitesurfers ook gebruik maken van een zogenaamde "wegsurfzone" die al begint bij paal 7.0 grenzend aan zone 2. Zij moeten dan wel richting zone 3 varen.


Het getij

Langs de kust van Oostvoorne is o.a. door de beschutting van de Maasvlakte een gebied met grote zandplaten en slikken ontstaan. De invloed van het getij is in dit gebied groot en wel enigszins vergelijkbaar met de invloed van het getij op de Brouwersdam. Op www.getij.nl (locatie Hartelhaven) kun je nagaan hoe de waterstanden bij Oostvoorne zijn. Bij vloed, zeker boven 150 NAP, komen grote delen volledig onder water te staan. Bij laag water is het droog gevallen gebied een stuk groter dan bij hoog water. Dat kan wel enkele honderden meters verschil in ruimte opleveren.

Laag water, het strand is dan erg ruim.


Springtij. Het water kan dan zelfs tot voorbij paal 7.0 flink omhoog komen.Parkeren

Aan het eind van de Strandweg in Oostvoorne is een ruime parkeerplaats, waar de auto, sinds de sluiting van het strand voor auto’s in 2004, het hele jaar door gratis geparkeerd kan worden. Vanaf deze parkeerplaats is het ongeveer 1500 meter (15-20 minuten) lopen tot aan zone 3. Er komt vanaf de parkeerplaats tot aan zone 3 een strook langs de duinen met een breedte van 20 meter voor paardrijders en niet gemotoriseerd verkeer. Via deze strook kunnen mensen met o.a. kitesurfspullen deze zone wandelend bereiken.

De huidige afzetting naar het strand is een slagboom aan het eind van de doodlopende weg bij de entree van het strand. Veel auto’s blijken tot aan de slagboom door te rijden en daar ook te parkeren. Omdat de toegang naar het strand bereikbaar moet blijven voor hulpdiensten is het verboden hier te parkeren. Ook is het lastig om hier te keren met de auto. De slagboom zal dan ook in de komende tijd verplaatst worden naar het begin (de westelijke uitgang) van de parkeerplaats. Ook de betonnen rioolbuizen, betonnen paaltjes en perronelementen zullen dan verwijdert worden. Hier zal vervolgens een bord geplaatst worden met informatie over de zonering.

Ad Branger, juli 2007

Laatste wijziging: 3 juni 2009Comments

There are no comments on this entry


 
« Next Oldest · Ad Branger · Next Newest »