Ad Branger

Welkom Gast ( Inloggen | Registreer gratis )

Rating 5

Ijmuiden

Posted by Ad Branger, 27-06-2007, 13:12 in IJmuiden

IJmuiden

Elke doelgroep een eigen zone

De gemeente Velsen, waar IJmuiden onder valt, heeft per 17 april 2007 besloten de regelgeving voor het strand bij IJmuiden te wijzigen. Vanaf die datum zijn er voor IJmuiden aan Zee en IJmuiderslag vier zones ingesteld. Elk voor een eigen doelgroep. Het is de bedoeling dat de vier zones z.s.m. duidelijk worden gemarkeerd door middel van borden waarop is vermeld wat wel of niet is toegestaan. Tijdens de proefperiode voor het seizoen 2007 is besloten dat de zonering ook voor het seizoen 2008 zal gelden.

In zones 1 en 3 is het toegestaan te vliegeren en flyboarden, maar alleen in zone 3 mag je ook buggyrijden. Het is zaak dat de vliegeraars en buggyrijders zich goed houden aan de zonegrenzen en alle gestelde regels. De toestemming voor het buggyrijden kan tussentijds worden ingetrokken als blijkt dat de regels niet worden gehandhaafd. Het is dus noodzakelijk om je aan de regels te houden om ook op langere termijn op IJmuiden te kunnen blijven rijden.

De lengte van zone 3, waarin je kunt buggiën, is ongeveer 600 tot 700 meter. Langs de vloedlijn is het verplicht een strook van ongeveer 40 meter vrij te houden voor wandelaars en hulpdiensten. Ook in de buurt van de duinen is het niet toegestaan om met de buggy te rijden (zie zonekaartje). Hoewel strandwandelaars gewaarschuwd worden dat ze in een gebied wandelen waar gevliegerd en gebuggied kan worden, blijven ze altijd voorrang houden op de buggyrijders. De eindverantwoordelijkheid voor veilig gedrag ligt bij ons.


Hesjes verplicht in extreme sportzone (zone 3)

Op 4 oktober 2007 is er door de gemeente, de BCH, Beach Inn, 't Coraaltje, Moonair en Vliegerles.nl een convenant ondertekent met betrekking tot de nieuwe regels voor het rijden met een buggy op het strand van IJmuiden. Een belangrijk onderdeel van het convenant is dat het dragen van een hesje voor buggyrijders in zone 3 verplicht is.

Adressen waar de hesjes verkrijgbaar zijn:
De hesjes zijn te verkrijgen bij Beach Inn, het Coraaltje en Moonair. Denk hierbij wel aan het feit dat je slechts tijdens openingstijden terecht kunt en verder zal er hier een klein bedrag (EUR 2,50) aan huur/borg betaald moeten worden en ook zullen je naam- en adresgegevens genoteerd worden. Tevens krijg je de voorwaarden overhandigd waarvoor je dient te tekenen. Na gebruik dien je het hesje retour te brengen. Omdat het hesje van een nummer is voorzien ben je uiteraard aanspreekbaar op je gedrag.

Paviljoen Beach Inn
(het strandpaviljoen op het strand bij IJmuiderslag)
Kennemerstrand 800
1976 GA IJmuiden aan Zee
telefoon: 0255 - 520222
www.beachinn.nl
info@beachinn.nl

't Coraaltje Vliegers
Kennemerboulevard 326
1976 EN IJmuiden aan zee
Telefoon: 0255-527874
www.vliegers.com
ijmuiden@vliegers.com

Moonair
Bloemendaalsetraatweg 81
2082 GC Santpoort-Zuid
Telefoon: 06 - 22 76 14 16
www.moonair.nl
info@moonair.nl

BCH-leden:
Voor leden van de BCH zijn de hesjes niet meer via de BCH te verkrijgen. Gezien de kleine oplage was het voor de BCH niet werkbaar om hesjes te blijven maken met een specifiek H-nummer erop. Een buggyrijder die lid is van de BCH en in het bezit is van een H-nummer (dus zijn brevet behaald heeft) mag vanaf heden in zijn eigen gele hesje voorzien. Zorg dat hier duidelijk je H-nummer op wordt afgebeeld. De hesjesplicht moet ten alle tijde worden nageleefd en als BCH lid zijn er sancties verbonden aan het niet naleven van deze regels.

Heb je als BCH-lid nog geen H-nummer (omdat het brevet bijvoorbeeld nog niet behaald is) en/of geen eigen hesje, dan kun je uiteraard na betaling van de borg en op vertoon van je licentiepas ook een hesje afhalen bij Beach Inn, het Coraaltje of Moonair. Denk hierbij wel aan het feit dat je slechts tijdens openingstijden terecht kunt. Na gebruik dien je het hesje retour te brengen.

Naast de verplichte hesjes, zal het voor BCH-leden op het strand van IJmuiden ook verplicht zijn het BCH-nummer te voeren op de buggy.

Niet BCH-leden:
Niet-BCH-leden zijn aangewezen op de hesjes (met nummerregistratie) die verkrijgbaar zijn bij Beach Inn, het Coraaltje en Moonair. Indien je de hesjes wilt gebruiken van de Beach Inn, het Coraaltje of Moonair dan ben je uiteraard gebonden aan hun openingstijden. Hier zal een klein bedrag (EUR 2,50) aan huur/borg betaald moeten worden en ook zullen je naam- en adresgegevens genoteerd worden. Tevens krijg je de voorwaarden overhandigd waarvoor je dient te tekenen. Na gebruik dien je het hesje retour te brengen. Omdat het hesje van een nummer is voorzien ben je uiteraard aanspreekbaar op je gedrag.

Naast het afgeven van je NAW-gegevens en het betalen van de borg zal het verplicht zijn een bewijs te tonen van een geldige WA verzekering (of het pasje van C.Witte te Breda).

Flyboarders en strandzeilers:
De kans dat ook de flyboarders en strandzeilers een hesje moeten gaan dragen is groot, maar op dit moment is er nog geen sprake van een verplichting van hesjes voor deze categorie strandgebruikers. Het hesjessysteem is dus vooralsnog uitsluitend bedoeld voor buggyrijders.

Dhr Verkaik, wethouder van de gemeente Velsen, in de buggy.(Artikel uitvergroot)Officiele tekst: Openbaar besluit B&W-vergadering d.d. 22 mei 2007

B07.0415
Toegestane / verboden activiteiten op het IJmuiderstrand.

De kern van het onderwerp:
Op 17 april jl. heeft het college ingestemd met het instellen van een zonering voor activiteiten op het IJmuiderstrand. In de bijgevoegde notitie is aangegeven wat in welk gebied wordt toegestaan en hoe dit aangegeven wordt met bebording. Dit jaar betreft een pilot. De ervaringen die met de zonering wordt opgedaan, zal gebruikt worden als input voor een strandnota die voor het volgend strand-seizoen zal worden opgesteld.

Het college van B&W besluit:
- in te stemmen met de notitie en de hierin aangegeven activiteiten per zonering;
- in te stemmen met het persbericht.
Verschillende zones op het strand IJmuiden

Het toeristische beleid van Velsen is erop gericht het toeristische bezoek te bevorderen, de verblijfsduur te verlengen, het toeristenseizoen te verlengen, de aanbestedingen op dit gebied te maximaliseren en de werkgelegenheid te ontwikkelen.

Belangrijke randvoorwaarden voor een kwaliteitsimpuls zijn een goed beheer van het strand en consequente handhaving. Om dit te bereiken zijn er voor IJmuiden aan Zee en IJmuiderslag vier zones ingesteld, afwisselend voor activiteiten en voor recreatie, bestemd voor verschillende doelgroepen. Elk van die zones kent eigen regels, met name bedoeld om de veiligheid van bezoekers te waarborgen. De zones worden duidelijk gemarkeerd door middel van borden waarop duidelijk is vermeld wat wel of niet is toegestaan.

Het strandseizoen 2007 geldt als een proefperiode: hierna wordt beoordeeld of de zonering voldoet. De bevindingen worden weer meegenomen in de strandnota die voor het volgende strandseizoen wordt opgesteld.

Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten om onderstaande zones in te stellen,
waar de volgende activiteiten zijn toegestaan:

Zone 1 (activiteitengebied):
• Blowkarten
• Vliegeren
• Surfen
• Kitesurfen
• Balsporten (geen golf)
• Activiteiten georganiseerd door Evenementenbureaus

Zone 2 (recreatiegebied):
• Recreatie op het strand door de gebruiker
• Zwemmen
• Balsporten (geen golf)

Zone 3 (activiteitengebied):
• Blowkarten
• Vliegeren
• Surfen
• Kitesurfen
• Kitebuggyen (zie toelichting)
• Balsporten (geen golf)
• Paardrijden (zie ook toelichting)
• Activiteiten georganiseerd door Evenementenbureaus

Zone 4 (recreatiegebied):
• Recreatie op het strand door de gebruiker
• Zwemmen
• Balsporten
• Paardrijden

Toelichting:
• Bij de activiteitenzones moet een strook van 40 meter tot aan de vloedlijn vrij zijn voor wandelaars, zodat deze niet worden gehinderd.
• Paardrijden is tot 21:00 uur toegestaan vanaf de Beach-inn over het activiteitenstrand en over het recreatiestrand richting Bloemendaal. Tijdens drukke dagen mag niet langs de vloedlijn worden gereden.
• Het kite-buggyen kan plaatsvinden op activiteitengebied 3. Dit type activiteit hoort bij een strandplaats als IJmuiden. In overleg met de kitebuggy-club wordt bekeken hoe deze sport op een verantwoorde wijze kan worden bedreven en hoe de handhaving van de regels wordt geregeld. Het toestaan van kite-buggyen moet worden beschouwd als een proef, die ook tussentijds kan worden beëindigd als mocht blijken dat de regels niet (kunnen) worden gehandhaafd.Zonering op kaart gezet door de gemeente Velsen

In de praktijk, volgens de palen op het strand, eindigt zone 2 ongeveer 100 meter zuidelijker.
Zone 3 begint en eindigt dus ook iets zuidelijker dan op deze kaart van de gemeente is aangegeven.


Zone 1 (activiteitengebied)

Toegestaan in zone 1:
· Blowkarten
· Vliegeren
· Flyboarden
· Surfen
· Kitesurfen
· Balsporten (geen golf)
· Activiteiten georganiseerd door evenementenbureaus
Zone 2 (recreatiegebied)

Toegestaan in zone 2:
· Recreatie op het strand door de gebruiker
· Zwemmen
· Balsporten (geen golf)

In de praktijk, volgens de palen op het strand,
eindigt zone 2 ongeveer 100 meter zuidelijker dan hieronder aangegeven.Zone 3 (activiteitengebied)

Toegestaan in zone 3:
· Blowkarten
· Vliegeren
· Surfen
· Kitesurfen
· Flyboarden
· Kitebuggyen (zie ook hoofdstuk over verplichte hesjes)
· Balsporten
· Paardrijden
· Activiteiten georganiseerd door Evenementenbureaus


In de praktijk, volgens de palen op het strand,
begint en eindigt zone 3 iets zuidelijker dan op deze kaart is aangegeven.Zone 4 (recreatiegebied)

Toegestaan in zone 4:
· Recreatie op het strand door de gebruiker
· Zwemmen
· Balsporten
· Paardrijden
Flyboarden

Flyboarden is toegestaan in zones 1 en 3.


Buggiën

Buggiën is uitsluitend toegestaan in zone 3.


Getij

De kans dat het strand bij IJmuiden volledig onderloopt is slechts aanwezig bij springvloed en een flinke westen wind. Het verschil tussen eb en vloed kan op het strand van IJmuiden toch een verschil in breedte van het strand veroorzaken van zo’n 100 meter. Er blijft dan nog voldoende ruimte over om te buggiën. Als het getij onder nul cm NAP komt ontstaat er een mooi breed en meestal hard strand bij de vloedlijn. In de zomermaanden is het strand echter overwegend zacht en mul en is het doorgaans zeer druk op het strand met badgasten. Op www.getij.nl kun je de waterstanden bekijken.

Alleen bij springtij en veel westenwind zal IJmuiden volledig onderlopen.Parkeren

IJmuiderslag:
Per seizoen is de parkeersituatie verschillend. In de periode april tot en met september is het betaald parkeren op de “rondweg” IJmuiderslag (zie overzichtsfoto bij zone 3). Vanaf 1 oktober tot 1 april is het parkeren op IJmuiderslag gratis. Je kunt langs het restaurant La Maranda naar beneden het strand op. Dit is de kortste route naar het strand, maar het is zeker met een buggy een redelijk steile strandopgang. Ongeveer 200 meter noordelijk van deze strandopgang is een wat minder steil alternatief.

De parkeermeters op IJmuiderslag.


Heerenduinweg:
Voor een relatief laag bedrag, van enkele Euro’s per dag, kun je in de zomermaanden ook parkeren aan de Heerenduinweg (zie overzichtsfoto bij zone 3). Vanaf deze parkeerplaats is het via het pad door de duinen ongeveer 7-10 minuten lopen naar de strandopgang bij restaurant La Maranda. In de wintermaanden is deze parkeerplaats gesloten.

Kennemerboulevard:
Aan de Kennemerboulevard (zie overzichtsfoto bij zone 1), bij Seaport Marina, zijn de parkeerplaatsen het hele jaar door betaald. Je kunt hier voor enkele Euro’s een hele dag de auto parkeren. Wil je behalve vliegeren ook buggyrijden, dan is het nadeel van deze parkeerplaats dat het hiervandaan over het strand een flink stuk lopen is om zone 3 te bereiken.

Strandopgang bij restaurant La Maranda


Routeplanner

Op het vliegerforum staat een routeplanner naar een aantal buggylocaties: Vliegerforum routeplanner.

Ad Branger, juni 2007

Laatste wijziging 8 maart 2009Comments

There are no comments on this entry


 
« Next Oldest · Ad Branger · Next Newest »