Ad Branger

Welkom Gast ( Inloggen | Registreer gratis )

Rating 5

Voorrangsregels

Posted by Ad Branger, 19-12-2006, 12:15 in Voorrangsregels

Voorrangsregels

Er wordt soms wat krampachtig gereageerd op voorrangsregels op het strand. Toch zijn het gewoon regels die al jaren bestaan en opgesteld zijn door de FISLY (Federation Internationale de Sand et Land Yachting). Ze zijn gebaseerd op de verkeersregels. Daar is niets vreemds aan, dat wordt in heel veel andere sporten net zo gedaan. Bovendien gelden ze internationaal.

In principe gelden onderstaande regels voor alle buggyers, flyboarders, strandzeilers, etc. Natuurlijk moet je rekening houden met elkaars technische verschillen of beperkingen. Zo staat de vlieger van een buggyrijder gemiddeld nu eenmaal lager dan die van een flyboarder en gaat een buggy gemiddeld sneller dan een flyboarder.


Regel 1 zou eigenlijk moeten zijn “geef elkaar de ruimte en gebruik je verstand!”. Gelukkig hebben de meeste vliegeraars voldoende verstand, dus kan het alleen nog ontbreken aan de ruimte. Als die er niet is, dan zijn de onderstaande regels van toepassing.

1. Paarden, voetgangers en andere (meestal onwetende) strandgebruikers hebben ALTIJD voorrang.

2. Wanneer twee “vliegeraars” elkaar frontaal naderen, moeten ze beiden zover naar rechts uitwijken, dat zij op voldoende afstand van elkaar blijven.

3. Wanneer twee vliegeraars elkaar kruisen heeft degene die van rechts komt voorrang. Van rechts komen is voor iedereen te begrijpen, want het wordt bepaald door de rijrichting.

4. Een vliegeraar die geen voorrang heeft, mag een vliegeraar die wel voorrang heeft niet van koers laten veranderen of laten afremmen, hij zal dus zelf moeten afremmen of aan de kant moeten gaan.

5. Bij het inhalen is de inhalende vliegeraar altijd verantwoordelijk voor de inhaalmanoeuvre.

6. De ingehaalde vliegeraar moet, als hij door heeft dat hij wordt ingehaald, zoveel mogelijk zijn koers behouden tijdens de inhaalmanoeuvre van de ander.

7. Bij het kruisen, inhalen of passeren moet de vliegeraar die het verst van de wind af is zijn vlieger lager plaatsen en de vliegeraar die dichter bij de wind is plaatst zijn vlieger hoger (onthoud bijvoorbeeld: rij je downwind > vlieger down).


Voorrangsverschillen ten opzichte van het kitesurfen

De “rechts heeft voorrang regel” is soms lastig te hanteren voor flyboarders. Veel flyboarders kitesurfen namelijk ook en kitesurfers werken niet met deze voorrangsregel. Hier is de regel dat (alleen bij kitesurfers onderling) “bakboord voor gaat op stuurboord”. Je vaart over bakboord als je rechterhand de voorste hand aan de bar is. Een kitesurfer, die zich aan deze regel houdt, laat de ene keer dus iemand van links en de andere keer iemand van rechts voor gaan. Als een kitesurfer, die zich normaal goed aan de regels houdt, vervolgens op een flyboard stapt, is het mogelijk dat hij in verwarring raakt. In een dergelijk geval is enig begrip voor hun denkwijze dus op zijn plaats.


Omdat de kitesurf voorrangsregel “bakboord gaat voor op stuurboord” niet op het land zal worden ingevoerd zal de flyboarder zich dus ook moeten houden aan de algemeen geaccepteerde regel “rechts heeft voorrang”. Voor wat betreft het slechtere zicht, die deze regel in de weg zou staan: ook bij kitesurfen is de regel dat je bij een gijp of transition alle voorrangsrechten kwijt bent en je verplicht bent alle kanten op te kijken alvorens je de actie uit kunt voeren. De “bakboord gaat voor op stuurboord” regel is dan ook niet bedacht vanwege de zichtproblematiek bij het kitesurfen, maar is overgenomen uit de zeilwereld.

Afwijkend bij het kitesurfen is ook de regel dat de kitesurfer nooit voorrang heeft op andere watersporters zoals zeilboten, motorboten, etc. De flyboarder op het strand heeft in een aantal situaties wel voorrang op andere strandgebruikers.

Met goed overleg zit je elkaar niet snel in de weg…


Ad Branger, december 2006Comments

There are no comments on this entry


 
« Next Oldest · Ad Branger · Next Newest »