Ad Branger

Welkom Gast ( Inloggen | Registreer gratis )

Rating 5

Blade Iii 6.6 En 8.5 Toomcorrectie

Posted by Ad Branger, 16-05-2006, 18:38 in Blade III 6.6 en 8.5 toomcorrectie

Blade III 6.6 en 8.5 toomcorrectie

Van de Blade III 6.6 (en 8.5) is bekend dat er eind 2004 / begin 2005 een batch is gemaakt met een toomprobleem. Alhoewel men eerst dacht dat de A- en B-lijnen wat meer gerekt waren dan de C- en D-lijnen bleek al snel dat dat niet het belangrijkste probleem was, omdat (1) niet alle Blades hadden last van dit probleem, (2) het probleem was niet uitsluitend stallen, (3) de lengte van enkele C-lijnen bleken tekort vergeleken met het originele toomplan en het probleem was niet gelijk van links tot rechts over de matras. Natuurlijk zorgt de kleine hoeveelheid rek van de A- en B-lijnen er wel voor dat het probleem niet kleiner wordt.

Het belangrijkste probleem is dat enkele C-lijnen in het midden van de vlieger iets te kort waren. Het vlieggedrag wordt hier nadelig door beÔnvloed. Omdat niet alle C-lijnen tekort zijn wordt niet alleen het profiel van de LE naar de TE vervormd, maar krijgt de vlieger ook v.w.b. de canopy curve een afwijking. Dit zorgt er voor dat de afwijking van het vlieggedrag zich meestal niet beperkt tot het slecht oplaten en stallen. Ook luffen blijkt een mogelijk gevolg te kunnen zijn.

Als de vlieger er op het bovendek uit ziet zoals op deze Blade foto dan heb je er zeker ťťn uit die serie. Het hoeft overigens niet zo'n overduidelijke kreukel te zijn.Gelukkig is het probleem goed oplosbaar door o.a. de C-lijnen iets te verlengen. Daar zijn speciale Flexifoil aanpassings-kits voor, maar je kunt deze ook vrij eenvoudig zelf maken.


Werkwijze toomaanpassing:

1. Maak 3 setjes van elk 2 toomlijntjes, zoals op onderstaande foto. Hier zijn de lussen genaaid, maar uiteraard kun je ze ook knopen. Als de lengte maar correct is.2. De toomlijntjes van set A worden 15,0 cm, die van set B > 16,0 cm en die van set C > 16,5 cm. In enkele gevallen moeten de toomlijntjes van set C iets langer worden (17,0 tot 17,5 cm). Dat is een kwestie van uitproberen.

3. Haal de toomlus (wordt ook wel toggle genoemd) los, die alle secundaire lijnen bij elkaar houdt.
4. Bevestig A1/2, A3/4, A5/6, A7/8, B7/8 en C7/8 aan de aanpassingslijn A van 15 cm. Doe dat met een kattenklauw, op de manier zoals de toggle vast zat.

5. Bevestig B1/2, B3/4 en B5/6 aan de aanpassingslijn B van 16 m. Doe dat met een kattenklauw, op de manier zoals de toggle vast zat.

6. Bevestig C1/2, C3/4 en C5/6 aan de aanpassingslijn C van 16,5 cm. Doe dat met een kattenklauw, op de manier zoals de toggle vast zat.

7. Bevestig nu de toggle weer, die bij punt 3 losgehaald is, aan de 3 toom-aanpassingslijntjes A, B en C. Doe dat ook weer met een kattenklauw, op de manier zoals de toggle vast zat.

8. De totale hoofdtoom is nu ongeveer 15 cm langer geworden. Het gevolg is dat de remlijnen in verhouding nu iets te kort zijn. Deze kun je naar wens weer iets langer maken. Dat kan met de standaard aanwezige knoopjes van de remtoom bij de Blade of door het afstellen van je remlijnen.

Ad Branger, mei 2006
Blade III 6.6 and 8.5 bridle modification

A batch of the Blade III 6.6 (and Blade III 8.5) from the end of 2004 / begin 2005 has a little bridle problem. The first thought was bridle stretch in the A and B-lines. But that was not the main problem, because (1) not every Blade had this problem, (2) the problem was not only stalling, (3) the length of some C-lines are to short compared with the bridle plan and (4) the problem was not the same from left to right over the foil kite. Off course the little stretch of the A and B lines will not help to solve this problem. It definitely makes it worse.

The main problem was the length of the C-lines in the middle of the foil. They were to short. Off course this had a bad result on the flying behaviour. This behaviour was a bit strange. Because not every C-line was to short, not only the shape from LE to TE has a problem, but also the shape from the left tip to the right tip was not correct. This is the reason these foil kites not only had the problem of stalling. Also luffing is possible.

If the Blade has an upper deck like this one on the photo, than itís definitely one of this batch. Itís possible that the wrinkle is not as big as the one on this picture.Itís not very difficult to solve this problem. Flexifoil has a bridle-modification set, but itís also very easy to make it yourself.


Bridle modification:

1. Make 3 sets of 2 short bridle-adjuster lines like on this photo. You can sew the bridle lines, but of course itís possible to use knots. When the lengths are correct itís o.k.2. The bridle lines of set A are 15,0 cm, set B > 16,0 cm and set C > 16,5 cm. Sometimes set C must have a longer length (17,0 - 17,5 cm).

3. Remove the toggle which connects all the secondary bridle lines of the Blade III together.
4. Connect A1/2, A3/4, A5/6, A7/8, B7/8 and C7/8 to the bridle-adjuster line A (15 cm). Do this with a Larkís Head, like the way the toggle was connected.

5. Connect B1/2, B3/4 and B5/6 to the bridle-adjuster set B (16 cm). Do this with a Larkís Head, like the way the toggle was connected.

6. Connect C1/2, C3/4 and C5/6 to the bridle adjuster set C (16,5 cm). Do this with a Larkís Head, like the way the toggle was connected.

7. Connect the toggle, which is removed in point 3, to the 3 bridle-adjuster sets A, B and C. Do this again with a Larkís Head, like the way the toggle was connected.

8. The total bridle is now about 15 cm longer than in the basic configuration. The result is that the brake bridle is +/- 15 cm to short. Off course itís possible to adjust the length of the brake bridle with the knots on the brake bridle of the Blade or to adjust the brake lines.

Ad Branger, oktober 2006